Nasıl Singapurda sosyal çevresini genişletmeye

çevresini yetişme tarzını, öğrenim sürecini, gittiği okulları, ilk kalem. ürünlerini, eserlerinin özelliklerini genişçe anlatma yoluna gider. Onun. asilzade olan büyük babasının evinde “Fransız mürebbiler” tarafından terbiye. edildiğini, edebiyatın önemli yer tuttuğu bu eve dönemin ünlü yazar ve

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Ades